HONY 2024:

 

 

 

 

Email:

myslivci.radostin@seznam.cz

 

TOPlist

Hlavní stránka

Myslivecké sdružení Radostín nad Oslavou

Myslivecké sdružení Radostín bylo založeno v roce 1958 na honitbě o výměře
1 400ha. Jednalo se o původní pozemky vlastníků Radostína nad Oslavou, Znětínku a Velkostatku Maria Podstatzká-Lichtenstein. Společné sdružení myslivců z Radostína a Znětínka trvá dodnes. Jeho členové se zapojují do kulturní i ostatní činnosti v obci.

Celkem dobře se daří vysazovat kachny na rybníky. Odlov kachen činí kolem 150 ks ročně. Bohužel drobná zvěř se stále nemůže vzpamatovat. A horší je, že se trvale snižují stavy srnčí zvěře.

Obvyklou aktivitou hospodáře sdružení je účast na přednáškách, zvlášť týkajících se změn zákona. Také se účastní schůzí myslivecké jednoty a hodnocení trofejí. Trofeje jsou každý rok vystavovány během jejich hodnocení ve Žďáře nad Sázavou. Členové sdružení se účastní mysliveckých výstav, například v Lysé nad Labem nebo v Brně na výstavišti.

Běžnou součástí činnosti spolku je jarní sčítání zvěře, nasazování kachen, čištění krmelců a oprava mysliveckého zařízení (posedy, kazatelny, krmelce). Myslivecká sezóna začíná na podzim lovem kachen. A oficiálně končí 31. 12. (ve skutečnosti už na Štěpána), pak je všechna zvěř hájená. Na Velikonoce se pořádá ples, případně pouťová zábava. Jeho výtěžek se používá na krmivo a léčivo pro zvěř, na honitbu a na výživu pro psy, které každé myslivecké sdružení musí mít.

V roce 1969 se začala stavět myslivecká klubovna, ve které sdružení sídlí dodnes. Během roku se myslivci setkají asi na 6 schůzích. Setkávají se také příležitostně, například při různých oslavách a výročích. Prostory klubovny se také zapůjčují, třeba pro schůze zahrádkářů nebo pro různé oslavy místních občanů.

 


Webové stránky zdarma